zelfstandig kunstenaar worden         

Resultaten voor zelfstandig kunstenaar worden

1 Hoe organiseer je jezelf als kunstenaar? inkomsten en sociale bescherming Kunstenpunt beeldende kunst.
Een btw-belastingplichtige is éénieder die in de uitoefening van zijn economische activiteit, geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen doet of diensten verricht. Om uit te maken of je als kunstenaar btw-plichtig bent, moeten dezelfde criteria als voor iedere andere beroepscategorie worden onderzocht.
SEO
Kunstenaar Starters.
Wat is een kunstenaar? Je kan beschouwd worden als kunstenaar wanneer je artistieke prestaties levert. Als kunstenaar kan je kiezen voor een kunstenaarstatuut of starten als zelfstandige. Niet iedereen kan zomaar starten als zelfstandige, je moet aan een aantal voorwaarden voldoen, namelijk.:
dakwerken van mechelen
Als kunstenaar zelfstandige worden? Dit verhaal toont je hoe!
Als kunstenaar zelfstandige worden? Dit verhaal toont je hoe! 12 oktober 2015 door Danny De Pourcq. fa iconbookmark" Starten, fa iconbookmark" Bijberoep, fa iconbookmark" Kunstenaar. fa iconcomment" 0 Reacties. Kunst is broodnodig, maar een kunstenaar moet ook zijn brood kunnen verdienen. Met beeldenstormende goesting van je kunst leven, hoeft dat per se via een kunstenaarsstatuut? Of word je beter zelfstandig kunstenaar?
Garagepoort
Wettelijke verplichtingen voor kunstenaars RSVZ.
Werk je als kunstenaar tegen betaling en in opdracht, dan ben je voor de sociale zekerheid in principe werknemer. Kan je aantonen dat je als kunstenaar socio-economisch niet afhankelijk bent van een opdrachtgever, dan ben je geen werknemer en kan je aansluiten als zelfstandige.
Daikin airco
Kunstenaar RSVZ.
Werk je permanent als zelfstandig kunstenaar in België, maar ga je tijdelijk werken in een land van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland, dan moet je een A1-formulier hebben. Dit formulier is maximum 24 maanden geldig en verklaart dat je in orde bent met de sociale zekerheid.
als zelfstandige Cultuurloket.
Zelfstandigheidsverklaring aanvragen: stuur je formulier naar de Commissie Kunstenaars. Het inlichtingenformulier kan worden gedownload via de website van het Rijksinstituut van ziekte en invaliditeitsuitkeringen RIZIV. Een zelfstandigsheidsverklaring aanvragen, is niet verplicht. Moet je belastingen en sociale bijdragen betalen? Belastingen: door het kunstenaarsstatuut zijn je inkomsten in principe beroepsinkomsten. Maar omdat de fiscale wetgeving niet gewijzigd is, kun je als kunstenaar nog altijd die inkomsten invullen als diverse inkomsten als het om een occasionele activiteit gaat.
Goede raad om een succesvol kunstenaar te worden VICE.
Nou moet ik er gelijk bij zeggen dat als je echt een goede kunstenaar wil worden, het belangrijkste van alles is dat je nooit braaf de regels van iemand anders opvolgt. Desalniettemin: dit is hoe ik denk dat het moet.

Contacteer ons