zelfstandig kunstenaar worden         

Meer resultaten voor zelfstandig kunstenaar worden

Kunstenaar Starters.
Wat is een kunstenaar? Je kan beschouwd worden als kunstenaar wanneer je artistieke prestaties levert. Als kunstenaar kan je kiezen voor een kunstenaarstatuut of starten als zelfstandige. Niet iedereen kan zomaar starten als zelfstandige, je moet aan een aantal voorwaarden voldoen, namelijk.:
poorten
Als kunstenaar zelfstandige worden? Dit verhaal toont je hoe!
Als kunstenaar zelfstandige worden? Dit verhaal toont je hoe! 12 oktober 2015 door Danny De Pourcq. fa iconbookmark" Starten, fa iconbookmark" Bijberoep, fa iconbookmark" Kunstenaar. fa iconcomment" 0 Reacties. Kunst is broodnodig, maar een kunstenaar moet ook zijn brood kunnen verdienen. Met beeldenstormende goesting van je kunst leven, hoeft dat per se via een kunstenaarsstatuut? Of word je beter zelfstandig kunstenaar?
yoast seo
Goede raad om een succesvol kunstenaar te worden VICE.
Dus bij dezen mijn geheime toverformule voor succes in de kunst. Nou moet ik er gelijk bij zeggen dat als je echt een goede kunstenaar wil worden, het belangrijkste van alles is dat je nooit braaf de regels van iemand anders opvolgt.
oozoo
BeroepKunstenaar.nl.
Beroepkunstenaar.nl is er voor uitvoerende, scheppende en docerende kunstenaars van verschillende disciplines, voor ondersteunende beroepen in de podiumkunsten en voor erfgoedspecialisten. Studenten worden met behulp van BeroepKunstenaar.nl al tijdens hun studie wegwijs gemaakt in de zakelijke kant van hun toekomstige werkveld.
als zelfstandige Cultuurloket.
Zelfstandigheidsverklaring aanvragen: stuur je formulier naar de Commissie Kunstenaars. Het inlichtingenformulier kan worden gedownload via de website van het Rijksinstituut van ziekte en invaliditeitsuitkeringen RIZIV. Een zelfstandigsheidsverklaring aanvragen, is niet verplicht. Moet je belastingen en sociale bijdragen betalen? Belastingen: door het kunstenaarsstatuut zijn je inkomsten in principe beroepsinkomsten. Maar omdat de fiscale wetgeving niet gewijzigd is, kun je als kunstenaar nog altijd die inkomsten invullen als diverse inkomsten als het om een occasionele activiteit gaat.
1 Hoe organiseer je jezelf als kunstenaar? inkomsten en sociale bescherming Kunstenpunt beeldende kunst.
Een btw-belastingplichtige is éénieder die in de uitoefening van zijn economische activiteit, geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen doet of diensten verricht. Om uit te maken of je als kunstenaar btw-plichtig bent, moeten dezelfde criteria als voor iedere andere beroepscategorie worden onderzocht.

Contacteer ons