zelfstandig kunstenaar worden         

Meer resultaten voor zelfstandig kunstenaar worden

Het kunstenaarsstatuut Cultuurloket.
Volgens dit artikel kan de kunstenaar beschermd blijven als werknemer ook wanneer er geen sprake is van gezag en er dus geen arbeidsovereenkomst kan worden afgesloten. Of er gezag is, is een feitenkwestie, die geval per geval beoordeeld wordt door de rechter of de sociale rulingcommissie.
oozoo
als zelfstandige Cultuurloket.
Zelfstandigheidsverklaring aanvragen: stuur je formulier naar de Commissie Kunstenaars. Het inlichtingenformulier kan worden gedownload via de website van het Rijksinstituut van ziekte en invaliditeitsuitkeringen RIZIV. Een zelfstandigsheidsverklaring aanvragen, is niet verplicht. Moet je belastingen en sociale bijdragen betalen? Belastingen: door het kunstenaarsstatuut zijn je inkomsten in principe beroepsinkomsten. Maar omdat de fiscale wetgeving niet gewijzigd is, kun je als kunstenaar nog altijd die inkomsten invullen als diverse inkomsten als het om een occasionele activiteit gaat.
hypothecaire lening berekenen
Als kunstenaar zelfstandige worden? Dit verhaal toont je hoe!
Als kunstenaar zelfstandige worden? Dit verhaal toont je hoe! 12 oktober 2015 door Danny De Pourcq. fa iconbookmark" Starten, fa iconbookmark" Bijberoep, fa iconbookmark" Kunstenaar. fa iconcomment" 0 Reacties. Kunst is broodnodig, maar een kunstenaar moet ook zijn brood kunnen verdienen. Met beeldenstormende goesting van je kunst leven, hoeft dat per se via een kunstenaarsstatuut? Of word je beter zelfstandig kunstenaar?
lenen
Goede raad om een succesvol kunstenaar te worden VICE.
Nou moet ik er gelijk bij zeggen dat als je echt een goede kunstenaar wil worden, het belangrijkste van alles is dat je nooit braaf de regels van iemand anders opvolgt. Desalniettemin: dit is hoe ik denk dat het moet.
aankomst zaventem
1 Hoe organiseer je jezelf als kunstenaar? inkomsten en sociale bescherming Kunstenpunt beeldende kunst.
Een btw-belastingplichtige is éénieder die in de uitoefening van zijn economische activiteit, geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen doet of diensten verricht. Om uit te maken of je als kunstenaar btw-plichtig bent, moeten dezelfde criteria als voor iedere andere beroepscategorie worden onderzocht.
Kunstenaar Starters.
Wat is een kunstenaar? Je kan beschouwd worden als kunstenaar wanneer je artistieke prestaties levert. Als kunstenaar kan je kiezen voor een kunstenaarstatuut of starten als zelfstandige. Niet iedereen kan zomaar starten als zelfstandige, je moet aan een aantal voorwaarden voldoen, namelijk.:
Kun je artistieke prestaties in opdracht uitvoeren als zelfstandige in bijberoep? Cultuurloket.
Als je als kunstenaar je hoofdactiviteit niet meer uitoefent door ontslag, ziekte, pensioen kun je als zelfstandige in bijberoep werken op één van de volgende voorwaarden.: Je krijgt een loonvervangend inkomen uit de sociale zekerheid dat minstens gelijk is aan het bedrag van het minimumpensioen voor een alleenstaande zelfstandige. Je rechten op een rust of invaliditeitspensioen worden gevrijwaard, bijvoorbeeld als uitkeringsgerechtigde werkloze of arbeidsongeschikte.

Contacteer ons